Home

Sociale ecologie

Zelfbestuur: Zwitserland

van Helmut Rüdiger. In een vertaling door Johny Lenaerts, die hier ook de inleiding verzorgt. In tegenstelling tot het separatisme is zelfbeschikking in een federaal land een vanzelfsprekende eis maar het komt er veeleer op aan om alle burgers als actieve elementen in de openbare aangelegenheden te betrekken en een vorm van directe democratie uit…

Socialisme en anarchisme in België

door Rafa Grinfeld Wie anarchisme en socialisme in België wil begrijpen, kijkt best naar de geschiedenis ervan. Veel van wat er vandaag gebeurt in progressieve kringen is al eerder gedaan of gedacht. De beste manier om te kaderen wat er vandaag is? Terugkijken op de evoluties die geleid hebben tot wat er nu is. In…

Het communalisme van Murray Bookchin

door Andy Price Uit: Andy Price, ‘Recovering Bookchin. Social Ecology and the Crises of Our Time’, Porsgrunn/Norway: New Compass Press, 2012. Vertaling en bewerking: Johny Lenaerts. Dit artikel verscheen eerder in Buiten de Orde, Nr 3/2016. Nadat Bookchin gedurende tientallen jaren van onderzoek en activisme op het terrein van het anarchisme actief geweest was, zou…

Nieuw traditionalisme in het land van Waas

Dit is een tekst die in 2005 door Rafa Grinfeld, en net voor de dood van de neonazi Bert Eriksson, geschreven werd. Het gaat om een moderne geschiedschrijving van het Waasland, en de invloed daar van extreem-rechts.Voor deze tekst heeft Rafa Grinfeld toen veel voorbereiding moeten doen. De geschiedenis van het Waasland, een regio in…

ANARCHAFEMINISME EN JODENDOM. Enkele vragen

Een tekst van Birgit Seemann, vertaald door Johny Lenaerts. Uit: Amedeo Bertolo (ed.), ‘Juifs et anarchistes’, Paris-Tel Aviv: Editions de l’éclat, 2008. Dit artikel exploreert een nog onbekende wereld: de relatie tussen anarchisme, feminisme en Jodendom, en roept enkele vragen op vanuit drie korte portretten van Joodse militanten. Enkele voorafgaandelijke opmerkingen. Anarchisme en feminisme De…

SIMONE WEIL, PIONIER VAN DE DEGROWTH

Deze vertaalde tekst van de hand van Charles Jacquier uit 2017 verscheen oorspronkelijk in het Frans. ‘Het werk van Simone Weil is actueler dan ooit,’ bloklettert de NRC in haar boekenbijlage van 16 november 2018 naar aanleiding van de publicatie van ‘Onderdrukking en Vrijheid. Filosofische en politieke geschriften’ bij Kelderuitgeverij, Utrecht. ‘Haar werk ademt iets…

De geschiedenis van de techniek is geen rimpelloze stroom

Interview met François Jarrige (uit 2018) François Jarrige heeft verschillende werken gepubliceerd waarin deheersende opvatting van een geschiedenis van de vooruitgang, gekoppeldaan die van wetenschap en techniek, ter discussie gesteld wordt. Daaruitblijkt dat deze geschiedenis nooit een rimpelloze stroom geweest is maargekenmerkt werd door veel protest: tegen automatische weefmachines enspoorwegen in de 19de eeuw, tegen…

Murray Bookchin en het tweede leven van de sociale ecologie

door Roger Jacobs Inleiding (door Rafa Grinfeld) Over de politieke activist en filosoof Murray Bookchin schreef blogger Jasper Schaaf in 2018 het volgende: “Een zeer boeiende man, zowel zijn leven als zijn ideeën, ook al mist hij nog in de standaardwerken over politieke filosofie. In zijn 85 jaar durende leven diende hij de linkse sociale…

Paden naar een groene toekomst

Interview met Daniel BlanchardUit: La Décroissance, Nr 160, juni 2019. Daniel Blanchard is een schrijver, vertaler en dichter, en is een voormaliglid van de groepering ‘Socialisme ou Barbarie’ en van de 22-maartbeweging. In 1968 ontmoette hij in Parijs Murray Bookchin (1921-2006), Amerikaans pionier van de sociale ecologie, en zou hij diensloopbaan blijven volgen. Enkele jaren…

Murray Bookchin en de ecologische basisdemocratie

‘Wil de industriële beschaving blijven voortbestaan, dan moet de mens volledig nieuwe energiebronnen aanboren … Meteorologen menen dat een temperatuurstijging een verhoogde luchtcirculatie en steeds meer verwoestende stormen tot gevolg zullen hebben. Theoretisch zou de temperatuurstijging van de dampkring, veroorzaakt door een eeuwenlange verbranding van fossiele brandstoffen, zelfs de poolkappen van de aarde kunnen doen…

De sociale ecologie van Murray Bookchin

door Johny Lenaerts Murray Bookchin (1921-2006) is een Amerikaans pionier van de socialeecologie. Hij was een van de eerste denkers die de sociale en politiekedimensie in de ecologie integreerde en die de ecologie opvatte als eenhefboom in de antikapitalistische strijd. Hij werkte een nieuw model vanmaatschappelijke organisatie uit waarin burgerparticipatie en gemeentelijkzelfbeheer centraal staan. Hij…

Grenzen aan de groei: ‘degrowth’

Noot: Deze tekst werd enkele jaren geleden door Johny Lenaerts geschreven. Ecologie is meer dan ooit een laagje vernis van een goed geweten waar depolitieke klasse graag mee uitpakt. Maar de cultus van de groei blijftovereind en de vernietiging van de natuur wordt aan een razend tempovoortgezet…. Serge Latouche is een van de belangrijkste theoretici…

De wortels van het communalisme

Janet Biehl: “Libertair municipalisme is gebaseerd op het historisch communalisme, zowel in zijn anarchistische en marxistische theoretische vorm, als in zijn concrete traditie in de revolutionaire geschiedenis, teruggaande tot de Franse Revolutie van 1789. Terzelfdertijd betekent het een ontwikkeling van het historisch communalisme. Daar waar het vroege communalisme de communes hoofdzakelijk opvatte als een beheersfunctie,…

De wijkvergadering, een actualisering van het radensysteem?

door Johny Lenaerts De Amerikaanse pionier van de sociale ecologie Murray Bookchin (1921-2006) vertrekt vanuit het inzicht dat geen enkele maatschappij kan bestaan zonder institutionele structuren. ‘Het is een illusie,’ zo zegt hij, ‘te denken dat macht eens kan ophouden te bestaan, die opvatting is even absurd als het idee dat de zwaartekracht zou kunnen…

Democratische volksassemblees van Bookchin tot Öcalan

Janet Biehl In zijn gevangenschap op het Turkse eiland Imrali ontdekte PKK-leiderÖcalan in het begin van de jaren 2000 de werken van de Amerikaanse denker Murray Bookchin. Het inspireerde hem om zijn vroegere opvattingen te herzien. Bookchin was een voorloper van de groene beweging en muntte de term ‘sociale ecologie’. Öcalan omarmde Bookchins radicaal-democratisch bestuursmodel,…

Grenzen aan de groei: ‘degrowth’

door Johny Lenaerts Ecologie is meer dan ooit een laagje vernis van een goed geweten waar de politieke klasse graag mee uitpakt. Maar de cultus van de groei blijft overeind en de vernietiging van de natuur wordt aan een razend tempo voortgezet…. Serge Latouche is een van de belangrijkste theoretici van de ‘décroissance’ (‘degrowth’ of…

Welkom op de sociale ecologie website

Dit is een initiatief van Rafa Grinfeld en Roger Jacobs, in samenwerking met Johny Lenaerts. Het opzet van deze site is voorlopig oudere relevante teksten in verband met sociale ecologie en aanverwante stromingen te leveren. Het is een site in opbouw. Later komen er ook nieuwere teksten op.

Get new content delivered directly to your inbox.