Socialisme en anarchisme in België

door Rafa Grinfeld Wie anarchisme en socialisme in België wil begrijpen, kijkt best naar de geschiedenis ervan. Veel van wat er vandaag gebeurt in progressieve kringen is al eerder gedaan of gedacht. De beste manier om te kaderen wat er vandaag is? Terugkijken op de evoluties die geleid hebben tot wat er nu is. InMeer lezen over “Socialisme en anarchisme in België”

Het communalisme van Murray Bookchin

door Andy Price Uit: Andy Price, ‘Recovering Bookchin. Social Ecology and the Crises of Our Time’, Porsgrunn/Norway: New Compass Press, 2012. Vertaling en bewerking: Johny Lenaerts. Dit artikel verscheen eerder in Buiten de Orde, Nr 3/2016. Nadat Bookchin gedurende tientallen jaren van onderzoek en activisme op het terrein van het anarchisme actief geweest was, zouMeer lezen over “Het communalisme van Murray Bookchin”

Murray Bookchin en de ecologische basisdemocratie

‘Wil de industriële beschaving blijven voortbestaan, dan moet de mens volledig nieuwe energiebronnen aanboren … Meteorologen menen dat een temperatuurstijging een verhoogde luchtcirculatie en steeds meer verwoestende stormen tot gevolg zullen hebben. Theoretisch zou de temperatuurstijging van de dampkring, veroorzaakt door een eeuwenlange verbranding van fossiele brandstoffen, zelfs de poolkappen van de aarde kunnen doenMeer lezen over “Murray Bookchin en de ecologische basisdemocratie”

De sociale ecologie van Murray Bookchin

door Johny Lenaerts Murray Bookchin (1921-2006) is een Amerikaans pionier van de socialeecologie. Hij was een van de eerste denkers die de sociale en politiekedimensie in de ecologie integreerde en die de ecologie opvatte als eenhefboom in de antikapitalistische strijd. Hij werkte een nieuw model vanmaatschappelijke organisatie uit waarin burgerparticipatie en gemeentelijkzelfbeheer centraal staan. HijMeer lezen over “De sociale ecologie van Murray Bookchin”

Grenzen aan de groei: ‘degrowth’

Noot: Deze tekst werd enkele jaren geleden door Johny Lenaerts geschreven. Ecologie is meer dan ooit een laagje vernis van een goed geweten waar depolitieke klasse graag mee uitpakt. Maar de cultus van de groei blijftovereind en de vernietiging van de natuur wordt aan een razend tempovoortgezet…. Serge Latouche is een van de belangrijkste theoreticiMeer lezen over “Grenzen aan de groei: ‘degrowth’”

De wortels van het communalisme

Janet Biehl: “Libertair municipalisme is gebaseerd op het historisch communalisme, zowel in zijn anarchistische en marxistische theoretische vorm, als in zijn concrete traditie in de revolutionaire geschiedenis, teruggaande tot de Franse Revolutie van 1789. Terzelfdertijd betekent het een ontwikkeling van het historisch communalisme. Daar waar het vroege communalisme de communes hoofdzakelijk opvatte als een beheersfunctie,Meer lezen over “De wortels van het communalisme”

De wijkvergadering, een actualisering van het radensysteem?

door Johny Lenaerts De Amerikaanse pionier van de sociale ecologie Murray Bookchin (1921-2006) vertrekt vanuit het inzicht dat geen enkele maatschappij kan bestaan zonder institutionele structuren. ‘Het is een illusie,’ zo zegt hij, ‘te denken dat macht eens kan ophouden te bestaan, die opvatting is even absurd als het idee dat de zwaartekracht zou kunnenMeer lezen over “De wijkvergadering, een actualisering van het radensysteem?”

Democratische volksassemblees van Bookchin tot Öcalan

Janet Biehl In zijn gevangenschap op het Turkse eiland Imrali ontdekte PKK-leiderÖcalan in het begin van de jaren 2000 de werken van de Amerikaanse denker Murray Bookchin. Het inspireerde hem om zijn vroegere opvattingen te herzien. Bookchin was een voorloper van de groene beweging en muntte de term ‘sociale ecologie’. Öcalan omarmde Bookchins radicaal-democratisch bestuursmodel,Meer lezen over “Democratische volksassemblees van Bookchin tot Öcalan”

Grenzen aan de groei: ‘degrowth’

door Johny Lenaerts Ecologie is meer dan ooit een laagje vernis van een goed geweten waar de politieke klasse graag mee uitpakt. Maar de cultus van de groei blijft overeind en de vernietiging van de natuur wordt aan een razend tempo voortgezet…. Serge Latouche is een van de belangrijkste theoretici van de ‘décroissance’ (‘degrowth’ ofMeer lezen over “Grenzen aan de groei: ‘degrowth’”